Diagnostika /porúch spánku

Trpite nespavosťou ? Máte problém s dýchaním počas spánku?

Je dôležité, ako dlho trpíte nespavosťou a poruchami spánku. Nie každý problém s nespavosťou, zaspávaním, spánkom, dýchaním počas spánku musí nutne znamenať chorobu. Nespavosť, neľahké zaspávanie, nepokojný spánok, pocit únavy a pod. môže prameniť z iných príčin, ako sú napr. rodinné pomery, stresujúca a mentálne vyčerpávajúca práca,  práca vo viaczmenných prevádzkach, životný štýl s nadmerným stresom, nedostatok pohybu, nepravidelné líhanie do postele, fajčenie a  iné.

Pokiaľ však pociťujete nemožnosť zaspať a spať v dlhšom časovom období, je potrebné začať s objektívnym zisťovaním príčin tohto stavu – diagnostikou- prelink.

Pokiaľ sa nespavosť nediagnostikuje a nelieči, dochádza k prehlbovaniu dopadu ostatných ochorení na organizmus človeka. Jedná sa o skupinu ochorení so závažnými, najmä kardiovaskulárnymi následkami až s ohrozením života

Aké sú dnes možnosti diagnostiky ?

 • 1. Možnosť základnej diagnostiky porúch spánku v spojitosti s možnými kardiovaskulárnymi problémami v kľude Vášho domova za pomoci prístroja SOMNOcheck micro CARDIO
  Prístroj s jednoduchou obsluhou určený pre základnú domácu diagnostiku porúch dýchania počas spánku v spojení s diagnostikov možných kardiologických rizikových faktorov (CRI – Cardiac Risk Index)
  O vyhodnotenie záznamu z tejto diagnostiky sa postarajú odborníci a bude Vám poslaný buď emailom alebo poštou.
  V prípade záujmu diagnostiky spánku v pohodlí a kľude Vášho domova Vám zariadenie SOMNOcheck micro CARDIO zapožičiame a doručíme po dohode s Vami, k Vám domov.
  Zariadenie SOMNOcheck micro CARDIO si pre účely záznamu spánku u Vás doma upevníte na zápästie, nasadíte si na prst senzor pre snímanie pulznej oximetrie počas spánku, k prístroju pripevníte hadičku pre snímanie Vášho dychu počas spánku, tak, ako to bude uvedené v návode na obsluhu, ktorý obdržíte spolu s prístrojom a jediným tlačidlom prístroj zapnete v čase, keď zaľahnete do postele za účelom nočného spánku.
  Ak by ste so zapnutím prístroja mali akýkoľvek problém zavolajte nám.
  Zariadenie je naprogramované tak, že sa po cca 8 hodinách záznamu automaticky vypne bez Vášho zásahu.
  V prípade záujmu diagnostiky spánku v pohodlí a kľude Vášho domova Vám zariadenie SOMNOcheck micro CARDIO zapožičiame a doručíme po dohode s Vami, k Vám domov.
  Mam záujem
 • 2. Návšteva Vášho obvodného lekára
 • 3. Návšteva odborného lekára pre oblasť porúch spánku.

Diagnostika v certifikovaných spánkových laboratóriach:

Spánkové laboratórium – I. Neurologická klinika UNB a LFUK

UNB – Nemocnica Staré mesto
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava
Lekári:
MUDr. Katarína Klobučníková, PhD.
MUDr. Imrich Mucska, MUDr. Pavel Šiarnik, MUDr. Zuzana Čarnická
Kontakt: 02/572 90 440
e-mail: klobucnikova@gmail.com

Spánkové laboratórium Kliniky pneumológie a ftizeológie

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova2
036 59 Martin
MUDr. Vladimíra Bellová
Doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD.
Tel: 043/4203 250, - 715 vrchná sestra, fax - 043/4133 950
e-mail: bellahull@yahoo.com

Detské spánkové laboratórium – Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin

Kollárova2
036 59 Martin
MUDr. Peter Ďurdík
MUDr. Anna Šujanská, PhD.
Tel: 043/4203 162
e-mail: spanokkdad@gmail.com

Spánkové laboratórium pri KPF I. UNB Ružinov,

Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica Ružinov
Ružinovská č.6
826 06 Bratislava
MUDr. Monika Sojková
Tel: 02/48234 488
e-mail: monikasojkova@zoznam.sk

Spánkové laboratórium SOMNOLAB s.r.o.

Ružinovská poliklinika
Ružinovská 10
820 07 Bratislava
MUDr. Imrich Mucska
mob: 0905/200 534
e-mail: spanok@somnolab.sk, imucska@gmail.com

Spánkové laboratórium Pneumo Alergo Centrum s.r.o.

Údernická 1
851 01 Bratislava
MUDr. Ján Hronec, PhD.
Tel: 02/402 02 111
e-mail: drugda@pneumoalergo.sk, jan.horec@post.sk

I. Spánkové laboratórium Lekárskej fakulty UPJŠ Košice

Strojárenská 13
040 11 Košice
Vedúci SL: Prof. MUDr. Viliam Donič, PhD.
Tel: 055/234 34 02
mob: 0905/611 454
e-mail: viliam.donic@upjs.sk

Spánkové laboratórium – Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada

Kláštorská 134
Nitra – Zobor
949 88 Nitra
Prim. MUDr. Matula Bohumil
Tel: 037/6941 267, - 367, - 213
e-mail: matula@snzobor.sk

Spánkové laboratórium Kliniky pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a UN Košice

Rastislavova 43
041 90 Košice
Prednosta: Prof. MUDr. Ružena Tkáčová DrSc.
Tel: 055/615 26 40
mob: 0904/970 330
e-mail: ruzena.tkacova@upjs.sk

Spánkové laboratórium pri Neurologickej klinike UN LP a LF UPJŠ Košice

Tr. SNP 1
040 66 Košice
Vedúci SL: MUDr. Mária Tormášiová, PhD.
MUDr. Eva Feketová, PhD.
Tel: 055/640 37 89,
e-mail: maria.tormasiova@upjs.sk , eva.feketeova@upjs.sk

Interná a pneumologická ambulancia ROSMED s.r.o. - Spánkové laboratórium

Smetanova 2
041 90 Košice
Prof. MUDr. Ružena Tkáčová DrSc.
mob: 0904/970 330
e-mail: ambulacia.rosmed@gmail.com