Poruchy spánku

Nepodceňujte poruchy spánku, môžu viesť k vážnym problémom

 • Prevaľujete sa v noci na posteli?
 • Máte problémy so zaspávaním?
 • Častokrát sa prebúdzate za noc s ťažkým opätovným zaspávaním?
 • Desíte partnera dlhými prestávkami v dýchaní počas spánku?
 • Vyhnali ste partnera svojím hlasným chrápaním zo spálne?

Nezúfajte, začnite diagnostikou Vašich možných porúch spánku.

Prvou diagnostikou, bez návštevy lekára, je zamyslieť sa nad možnou príčinou Vašich porúch spánku v súvislosti s Vašou životosprávou, s užívaním liekov a pod.

Druhou diagnostikou, bez návštevy lekára, je možné využiť diagnostické možnosti prístroja SOMNOcheck micro CARDIO, v kľude Vášho domova.
Viac info tu

Podľa medzinárodnej klasifikácie porúch spánku (ICDS) je možné poruchy spánku rozdeliť nasledovne:

 • Centrálny apnoický syndróm
 • Obštrukčný apnoický syndróm
 • Sydnróm hypoventilácie/hypoxie asociovaný so spánkom
 • Syndróm hypoventilácie/hypoxie asociovaný na spánok pri iných ochoreniach
 • Iné poruchy asociované so spánkom

Spánkové Apnoe – závažný problém

Spánkové apnoe alebo syndrom spánkového apnoe je závažný medicínsky problém, ktorý ohrozuje postihnutého vysokým rizikom kardiovaskulárnych chorôb. Podľa príčin je definované spánkové apnoe nasledovne:

 • 1. Obštrukčné (OSAS) – je vyvolané obštrukciou v horných dýchacích cestách, kopabsom horných dýchacích ciest v dôsledku zníženej aktivity svalov hltana počas spánku, pričom chorý opakovane prestáva dýchať na desať a viac sekúnd. Dychové úsilie je pri tomto type zostáva zachované
 • 2. Centrálne – má príčinu v centrálnom nervovom systéme, pri tomto type nie je zachované dychové úsilie.
 • 3. Zmiešané – ktoré je kombináciou dvoch vyššie uvedených

Spánkové apnoe je závažne práve preto, lebo je významným rizikovým faktorom pre vznik a progresiu srdcovo-cievnych ochorení a prispieva aj k vývoju a progresii porúch metabolizmu cukrov a tukov a negatívne ovplyvňuje obezitu.

V súčasnosti existujú dôkazy, že ťažký stupeň spánkového apnoe zvyšuje úmrtnosť a skracuje prežívanie pacientov v porovnaní s pacientmi bez spánkovej poruchy dýchania. Dá sa povedať, že spánkové apnoe je rovnako závažný rizikový faktorom srdcovo-cievnych ochorení, ako napríklad vysoký tlak krvi, cukrovka, zvýšený cholesterol či fajčenie. Pacient s podozrením na spánkové apnoe by mal byť čo najskôr diagnostikovaný.

SOMNOcheck micro CARDIO

Dnes existuje prístrojové vybavenie pre základnú diagnostiku porúch spánku a prípadných Súvislosti s kardiovaskulárnym ochorením v domácom prostredí.
Viac info tu

V prípade pozitívneho nálezu zisteného týmto zariadením, je potrebné navštíviť odborného lekára. Pacient s podozrením na syndrom spánkového apnoe by mal byť odborne vyšetrený. Jeho diagnostika vyžaduje komplexné zhodnotenie mnohých fyziologických funkcií počas spánku. Takéto vyšetrenie sa nazýva polysomnografia a realizuje sa v špecializovaných spánkových laboratóriách.

Apnoe je potrebné čo najskôr liečiť

Ľudia o apnoe často nevedia, neregistrujú, že oni alebo ich partner chrápe a má prestávky v dýchaní.

Ak však niečo také zbadáte, treba urýchlene niečo robiť.

Poruchy dýchania počas spánku môžu mať za následok rôzne závažné zdravotné problémy - srdcovo-cievne choroby, cukrovku, obezitu, metabolický syndróm a pod.

Podľa štatistík, viac ako tretina pacientov so spánkovými poruchami dýchania trpí vysokým krvným tlakom. Neraz je prítomná už u relatívne mladých ľudí vo veku 35 – 38 rokov.

Viac ako tretina pacientov s vysokým krvným tlakom trpí spánkovými poruchami dýchania.

Rizikové faktory spánkového apnoe

 • Nadváha a konzumácia jedla a alkoholu pred spaním
 • Fajčenie
 • Užívanie hypnotík
 • Nepravidelný spánok
 • Genetické predpoklady

Príznaky spánkového apnoe:

 • únavnosť a výrazná denná spavosť počas dňa, znížená výkonnosť v práci
 • chrápanie, dočasné zástavy dychu a opakované budenie v noci
 • bolesť hlavy, typické hlavne ráno po prebudení s potupným ústupom
 • poruchy pozornosti a koncentrácie,-
 • zhoršená pamäť,
 • u mužov problémy v sexuálnej oblasti.

Neprirodzená únava sa časom stupňuje, chorí zaspávajú v nevhodných situáciách.

U týchto pacientov sa výrazne zvyšuje aj počet pracovných úrazov a dopravná nehodovosť.

Keďže chrápanie obťažuje aj partnera, môže dochádzať aj k partnerským problémom.

Liečba spánkového apnoe má často priaznivý dopad aj na manželský život.

Prečo chrápeme?

Ako vzniká chrápanie?

Pri spánku nám ochabnú svaly krku a jazyk zapadne. Zvuky pri chrápaní vznikajú chvením mäkkého podnebia. Horné dýchacie cesty sú zúžené, nedostáva sa do nich dostatok vzduchu, výsledkom môže byť nedostatok kyslíka počas noci.

Vždy je potrebné dôsledne posúdiť príčinu, typ a závažnosť spánkovej poruchy dýchania. Napríklad pacientom s ľahkým stupňom spánkového apnoe, spôsobeným chronickou alebo alergickou rinitídou (nádchou), môžu pomôcť nosové spreje a kvapky. Tieto spreje a kvapky nemajú efekt u obézneho pacienta s ťažkým stupňom apnoe s voľne priechodným nosom.

Kvapky či spreje môžu spánkovú poruchu dýchania zmierniť, no neodstránia ju.

Rôzne „ľudové“ recepty pomáhajú dodržiavať správnu životosprávu, avšak rovnako, ako iné svojpomocné metódy neriešia závažné formy spánkových porúch.

V prípade, že ide o vážnejší stupeň spánkových porúch dýchania, nastáva opakovaný pokles okysličenia krv.

Práve poklesy okysličenia krvi vedú k tomu, že títo ľudia mávajú srdcovo-cievne problémy.

To je hlavný následok.

Ľudia s apnoe mávajú nezriedka vysoký tlak krvi a poruchy rytmu srdca len počas noci.

Keď sa ráno nadýchnu, môžu všetky problémy vymiznúť a oni dokážu normálne fungovať.

Ľudský organizmus je úžasný mechanizmus s obdivuhodnými kompenzačnými vlastnosťami, tie však postupom času nestačia.

V prípade dlhodobého apnoe môže dôjsť aj k akútnemu prejavu v podobe infarktu myokardu alebo náhlej cievnej mozgovej príhody.

Chronické prejavy sú prejavy všetkého možného druhu na srdcovo-cievnom systéme. Najčastejšie je to hypertenzia a poruchy rytmu srdca. Všetky už získané problémy srdcovo-cievneho charakteru sa neliečenými spánkovými poruchami dýchania iba zhoršujú.

Chrápu aj ženy

Väčšinou chrápu muži. Podľa názoru lekárov je to dané odlišnou stavbou tela užším hrdlom. Väčšinou ide o anatomickú záležitosť, a niečo, čo dedíme po rodičoch a veľa sa s tým robiť nedá. Chrápajúcich žien je nepomerne menej. Rôzne formy chrápania sú prítomné takmer u polovice dospelej populácie, ich výskyt stúpa s vekom. Hovorí sa, že chrápanie samotné je väčšinou neškodné, no pacienti by mali myslieť na spánkovú poruchu dýchania, najmä ak je ich chrápanie hlasné, explozívneho charakteru a prerušované pauzami v dýchaní.

Ak ide o chrápanie ľahkého stupňa, alebo je ojedinelé – napríklad po požití alkoholu, prípadne v dôsledku extrémnej únavy a pacient nemá žiadne zdravotné dôsledky, môžu pomôcť napríklad oddelené spálne.

Málo kyslíka = problémy

Ľudia s ťažkými spánkovými poruchami dýchania často mávajú vysoký krvný tlak, cukrovku, sú obézni, trpia únavovým syndrómom.

Vtedy jednoznačne potrebujú pomoc napr. v podobe pretlakového prístroja na dýchanie. Počas spánku sa tak pod určitým tlakom dostáva do dýchacích ciest vzduch, ktorý nedovolí, aby sa jazyk posunul alebo zapadol. Dýchacie cesty tak ostávajú otvorené a človek je dostatočne okysličený. Vedľajším efektom je, že prestane chrápať a nemáme apnoické pauzy. Táto liečba je veľmi efektívna.

Viac info tu

Použitie týchto prístrojov musí byť doporučené odborným lekárom.

Liečba pretlakovým prístrojom

Zlatým štandardom liečby pacientom s obštrukčným aj centrálny spánkovým apnoe stredného a ťažkého stupňa je liečba pretlakovým prístrojom (CPAP) počas spánku prostredníctvom masky.

Aj keď dobrá tolerancia liečby je len u ca 60 % pacientov, v súčasnosti je to jediná skutočne účinná liečba pre túto skupinu pacientov. Odstraňuje poruchu dýchania na jej začiatku a postupne dochádza k zmierneniu väčšiny dôsledkov tohto ochorenia.Je to však len otázka zvyku a blahodarné účinky kvalitného spánku rozhodne prevážia .

Je to len o vôli a chcení každého z nás.

Bližšie informácie o pretlakových prístrojoch nájdete: Viac info tu

Aká je prevencia?

Možno spánkovým poruchám dýchania predchádzať?

Vzhľadom na to, že v niektorých prípadoch je v pozadí anatomická anomália, ak vieme o niekom z blízkej rodiny, kto trpí spánkovými poruchami dýchania, mali by sme rátať s genetickou predispozíciou stavby hrdla a následne aj s výskytom problémov so spánkovými poruchami dýchania.

V rámci prevencie je vhodné udržiavať si telesnú kondíciu, dbať na dostatok pohybu, zdravo sa stravovať – prijímať v potrave veľa bielkovín a vyhýbať sa tučným a ťažkým jedlám, alkoholu a pod. predovšetkým pred spaním.

Spánok je veľmi dôležitý, nemali by sme si ho odopierať, mali by sme spať dostatočne dlhú dobu a nezabúdať na zásady spánkovej hygieny.

Prevencia obštrukčného apnoe

 • pravidelná životospráva a redukcia nadmernej hmotnosti
 • dodržiavanie spánkovej hygieny
 • vylúčenie hypnotík, sedatív a myorelaxancií pred spaním
 • abstinencia alkoholu a fajčenia
 • vyhýbajte sa spánku na chrbte, v tejto polohe sú dýchacie cesty najužšie
 • min. tri hodiny pred spaním vynechajte ťažké jedlá, alkohol, kofeín a nikotín.